FAQ (คำถามที่ถามบ่อย) พิมพ์
เขียนโดย นายขวัญชัย เหมือนใจ   
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2011 เวลา 07:00 น.

Q1: คีย์ค่าพิกัดวงรอบหรือนำเข้างานจากเครื่องอื่นแล้ววงรอบไม่ปรากฏในโปรแกรมคำนวณรังวัด
A1: เกิดจากการตั้ง Timezone ในวินโดว์ไม่ถูกต้อง แก้ไขโดยไปที่ Control Panel>Date and Time>Time Zone เลือก
        (GMT+07:00) Bangkok,Hanoi,Jakarta


Q2: สั่งพิมพ์รูปแล้วรูปไม่ปรากฏในภาพจริงก่อนพิมพ์
A2: เกิดจากการตั้งค่าพิกัดกริดไม่ถูกต้อง หรือ มีหมุดหลงอยู่ในงาน หรือมีข้อความและเส้นหลุดไปไกลจากรูปแผนที่

 

Q3: ติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้
A3: เกิดจากการตั้งค่าใน Regional and Language Option เป็นภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทย แก้ไขไดยตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 มกราคม 2011 เวลา 18:49 น.