Home ประชาสัมพันธ์ วิธีการติดตั้งโปรแกรม

Font Size Changer

วิธีการติดตั้งโปรแกรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 02 มกราคม 2011 เวลา 18:18 น.

ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดิน ทำการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมชุดติดตั้งจำนวน 7 ไฟล์ ไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน และทำการ Extract file ทั้ง 7 จะได้ชุดคำสั่งสำหรับติดตั้งโปรแกรม จากนั้นให้ทำการ Install โปรแกรมแบบ Offline ตามที่ได้รับการฝึกอบรมหรือตามเอกสารคู่มือ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 11:22 น.