Home ประชาสัมพันธ์ ชุดติดตั้งโปรแกรม

Font Size Changer

ชุดติดตั้งโปรแกรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 02 มกราคม 2011 เวลา 18:14 น.

ชุดติดตั้งโปรแกรม DOL Survey แบบ Offline
   ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 2.0.2.7 Offline โดยสำนักงานที่ดินฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ ไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน จากเมนูดาวน์โหลดไฟล์
   1. ไฟล์ดาวน์โหลด ชุดติดตั้งโปรแกรม DOL Survey Version 2.0.2.7 (กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันเดิม)
   2. ไฟล์ Update เวอร์ชันเดิม เป็นเวอร์ชัน 2.0.2.7 (กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เคยติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันเดิมแล้ว ให้ดาวน์โหลดไฟล์และ Install โปรแกรมเพื่อปรับปรุงเวอร์ชันเดิม)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:59 น.