Home ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.3.5 ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.3.5

Font Size Changer

ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.3.5 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 11:00 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.3.5 [แผ่นที่ 1] (28 กุมภาพันธ์ 2556)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.3.5 [แผ่นที่ 2]


   1. ทำการสำรอง (Backup) ฐานข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรม DOL CAD เวอร์ชันเดิม ก่อนทำการ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   2. ดาวน์โหลดไฟล์ชุดปรับปรุงเป็นเวอร์ชันล่าสุด นามสกุล rar ทั้ง 2 ไฟล์ ไปเก็บไว้ยังตำแหน่งใด ๆ ที่เครื่องคอมพิวเคอร์ของผู้ใช้งาน
   3. ทำการขยายไฟล์ rar
   4. คลิก setup.exe
        4.1 ติดตั้งข้อ 3.2
        4.2 ติดตั้งข้อ 4.0

หมายเหตุ
   เครื่องใดที่ติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมไม่ได้ ให้ท่าน Copy font ในโฟล์เดอ fonts ไปติดตั้งที่ฟอนท์ของวินโดว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 11:15 น.