Home ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.2.8 ดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.2.8

Font Size Changer

ดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.2.8 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 16:23 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.2.8 [แผ่นที่ 1] (23 สิงหาคม 2555)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.2.8 [แผ่นที่ 2]


   1. ทำการสำรอง (Backup) ฐานข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรม DOL CAD เวอร์ชันเดิม ก่อนทำการ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   2. ดาวน์โหลดไฟล์ชุดปรับปรุงเป็นเวอร์ชันล่าสุด นามสกุล rar ทั้ง 2 ไฟล์ ไปเก็บไว้ยังตำแหน่งใด ๆ ที่เครื่องคอมพิวเคอร์ของผู้ใช้งาน
   3. ทำการขยายไฟล์ rar
   4. คลิก setup.exe
        4.1 ติดตั้งข้อ 3.2
        4.2 ติดตั้งข้อ 4.0

หมายเหตุ
   เครื่องใดที่ติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมไม่ได้ ให้ท่าน Copy font ในโฟล์เดอ fonts ไปติดตั้งที่ฟอนท์ของวินโดว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 17:33 น.