Home ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.8 ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.8

Font Size Changer

ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.8 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:08 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.8 (17 พฤษภาคม 2555)

   1. ทำการสำรอง (Backup) ฐานข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรม DOL CAD เวอร์ชันเดิม ก่อนทำการ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   2. ดาวน์โหลดไฟล์ชุดปรับปรุงเป็นเวอร์ชันล่าสุด นามสกุล zip ไปเก็บไว้ยังตำแหน่งใด ๆ ที่เครื่องคอมพิวเคอร์ของผู้ใช้งาน
   3. ทำการขยายไฟล์ zip
   4. คลิก setup.exe
        4.1 ติดตั้งข้อ 3.2
        4.2 ติดตั้งข้อ 4.0

หมายเหตุ
   เครื่องใดที่ติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมไม่ได้ ให้ท่าน Copy font ในโฟล์เดอ fonts ไปติดตั้งที่ฟอนท์ของวินโดว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:14 น.