Home ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.7 ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.7

Font Size Changer

ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.7 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:29 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.7 (8 พฤษภาคม 2555)

[กรณีผู้ใช้งานที่เคยติดตั้งโปรแกรมชุดเต็มเวอร์ชัน 1.0.0.5 ไปแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ zip ชุด update เพื่อทำการปรับปรุงระบบ โดยดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
   1. ทำการสำรอง (Backup) ฐานข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรม DOL CAD เวอร์ชันเดิม ก่อนทำการ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   2. ดาวน์โหลดไฟล์ชุดปรับปรุงเป็นเวอร์ชันล่าสุด นามสกุล zip ไปเก็บไว้ยังตำแหน่งใด ๆ ที่เครื่องคอมพิวเคอร์ของผู้ใช้งาน
   3. ทำการขยายไฟล์ zip
   4. ดับเบิลคลิกไฟล์ dolcad.msi เพื่อทำการ Update โปรแกรม
   5. สิ้นสุดการ Update โปแกรมเป็นเวอร์ชันล่าสุด

*** หมายเหตุ กรณีท่านที่ติดตั้งโปรแกรมคำนวณรังวัด DOLCAD v.1.0.0.6 หรือ v.1.0.0.7  แล้วไม่สามารถ  Run โปรแกรมได้
     ให้ติดตั้งฟอนท์ ในข้อที่ 1 ใหม่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:13 น.