Home ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.5 ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด

Font Size Changer

ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 10:37 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Update โปรแกรม DOL CAD เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.5 (11 มีนาคม 2555)

[กรณีผู้ใช้งานที่เคยติดตั้งโปรแกรมชุดเต็มเวอร์ชัน 1.0.0.4 ไปแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ zip ชุด update เพื่อทำการปรับปรุงระบบ โดยดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
   1. ทำการสำรอง (Backup) ฐานข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรม DOL CAD เวอร์ชันเดิม ก่อนทำการ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   2. ดาวน์โหลดไฟล์ชุดปรับปรุงเป็นเวอร์ชันล่าสุด นามสกุล zip ไปเก็บไว้ยังตำแหน่งใด ๆ ที่เครื่องคอมพิวเคอร์ของผู้ใช้งาน
   3. ทำการขยายไฟล์ zip
   4. ดับเบิลคลิกไฟล์ 1-dolcad.msi เพื่อทำการ Update โปรแกรม
   5. ดับเบิลคลิกไฟล์ 2-SVO-Setup.exe เพื่อทำการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
   6. สิ้นสุดการ Update โปแกรมเป็นเวอร์ชันล่าสุด
   7. เข้าโปรแกรม DOL CAD และทำการ Import ฐานข้อมูลเดิมในข้อ 1 เข้าสู่ระบบ]

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 11:48 น.