Home ดาวน์โหลดไฟล์ ชุดติดตั้งโปรแกรม Print DOL ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม PrintDOL เวอร์ชัน 5

Font Size Changer

ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม PrintDOL เวอร์ชัน 5 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:22 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Print DOL เวอร์ชัน 5 [01/02/2012] 

[หมายเหตุ : เนื่องจากมีกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์กลางของฝ่ายรังวัด ที่เคยติดตั้งโปรแกรม Print DOL เวอร์ชันเดิมไปแล้ว ก่อนทำการติดตั้งโปรแกรม Print DOL เวอร์ชัน 5 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้ทำการ Uninstall โปรแกรมเวอร์ชันเดิมออกจากระบบก่อน]

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:38 น.