Home ภาพกิจกรรม ทดสอบโปรแกรมระบบงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน

Font Size Changer

ทดสอบโปรแกรมระบบงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน PDF พิมพ์ อีเมล

 

              วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 ช่างรังวัดในสำนักงานที่ดิน ที่มีความชำนาญการใช้โปรแกรมงานรังวัด และช่างรังวัดที่ใช้ระบบงานของโครงการต้นแบบ และโครงการเต็มรูปแบบ ร่วมทำการทดสอบโปรแกรมระบบงานรังวัดในสำนักที่ดิน โดยมีคณะทำงานพัฒนาระบบงานรังวัดฯ ร่วมสังเกตการณ์