การประชาสัมพันธ์ระบบบริการฯ ในการสัมมนา "สรุปผลการศึกษามาตรฐานการจัดทำแผนที่ที่ดินของรัฐ" ของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (๗ มีนาคม ๒๕๕๙) พิมพ์
เขียนโดย สุขุมาภรณ์ แสงสว่าง   
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 08:01 น.

home

 

การประชาสัมพันธ์ระบบบริการฯ ในการสัมมนา "สรุปผลการศึกษามาตรฐานการจัดทำแผนที่ที่ดินของรัฐ" ของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (๗ มีนาคม ๒๕๕๙)

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 16:59 น.