ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม" ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี พิมพ์
เขียนโดย สุขุมาภรณ์ แสงสว่าง   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:23 น.

 
เจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี/สาขา ในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:50 น.