แบบสอบถาม Online

Login FormVisitors Counter

161547
TodayToday35
YesterdayYesterday74
All DaysAll Days161547
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 บันทึกที่ มท ๐๕๑๓.๒ /๓๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน (บันทึกเสนอกรมฯ ลงนามแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัด) 666
2 หนังสือที่ มท ๐๕๑๓.๒ /๓๑๖๕๒ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมที่ดิน (หนังสือเสนอฯ ICT ให้ความเห็นชอบ) 760
3 หนังสือที่ ทก ๐๒๐๙.๔ /๑๒๖๔๐ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมที่ดิน (กระทรวง ICT ให้ความเห็นชอบ) 758
4 แบบประเมินประกอบการพิจารณาฯ 760
5 หนังสือที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๕๗๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด) 700
6 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน 1241