แบบสอบถาม Online

Login FormVisitors Counter

161550
TodayToday38
YesterdayYesterday74
All DaysAll Days161550
คำสั่ง /หนังสือเวียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 บันทึกที่ มท 0513.4/207 เรื่องการจัดทำระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2553 1589
2 บันทึกที่ มท 0513/ว27245 เรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ -จังหวัด 1311
3 บันทึกที่ มท 0513 /ว 2619 ลว. 5 ตุลาคม 2554 การขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารในอาคารรังวัดและทำแผนที่ 927
4 บันทึกด่วนมาก ที่ มท0513 /ว 2885 และที่ มท 0513/2886 ลว 14 พ.ย. 2554 เรื่องจัดส่งแผ่น CD โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมคู่มือติดตั้ง 1034
5 บันทึก ที่ มท 0513/ ว11 การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลฯ -ส่วนกลาง 763
6 บันทึก ที่ มท 0513/ ว12 การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลฯ -ส่วนภูมิภาค 989
7 บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท0513.2 /ว 3202 และที่ มท 0513.2/3208 ลว 26 พ.ย. 2556 และ ลว 27 พ.ย. 2556 731