แบบสอบถาม Online

Login FormVisitors Counter

161547
TodayToday35
YesterdayYesterday74
All DaysAll Days161547
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม" ประจำปี ๒๕๕๕ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 09:33 น.

1. คลิกเพื่ออ่านหนังสือเวียน

2. คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๑ : ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

3. คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๒ : รายงานผลการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

4. เอกสารหมายเลข ๓ : รายงานสรุปผลการติดตามการใช้งานโปรแกรมถ่ายรูปผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

5. เอกสารหมายเลข ๔ : รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โปรแกรมถ่ายรูปผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในสำนักงานที่ดิน

6. เอกสารหมายเลข ๕ : รายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม"

7. เอกสารหมายเลข ๖ : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

8. เอกสารหมายเลข ๗ : บทสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการดำเนินงานต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 14:26 น.