แบบสอบถาม Online

Login FormVisitors Counter

161556
TodayToday44
YesterdayYesterday74
All DaysAll Days161556
ประกาศรายชื่อสำนักงานที่พร้อมดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดินฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:29 น.

ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ดินที่พร้อมดำเนินการตามระเบียบฯ

ที่

 วันที่ประกาศ

ประกาศ 

 1

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

 2

๒ ส.ค. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

 3

๙ ส.ค. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

 4

๙ ส.ค. ๒๕๕๔ 

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก

 5

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

 6

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

 7

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 8

๕ ก.ย. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม

 9

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

 10

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

 11

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

 12

๕ มี.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

 13

๕ มี.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม

 14

๑๗ เม.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

 15

๑๗ เม.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

 16

๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง

 17

๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

 18

๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 19

๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

 20

๓ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

 21

๓ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

22

๓ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

 23

๓ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

 24

๓ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 25

๓ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา

 26

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ 

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

 27

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

 28

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

 29

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

 30

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ 

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง

 31

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

 32

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 33

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย

 34

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ 

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

 35

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ 

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

 36

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร

 37

๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

 38

๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

 39

๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

 40

๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

 41

๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่

 42

๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน

 43

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

 44

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕ 

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

 45

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย

 46

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบำลำภู

 47

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

 48

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 49

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี

 50

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

 51

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย

 52

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

 53

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

 54

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม

 55

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

 56

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร

 57

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

 58

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

 59

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

 60

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

 61

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์

 62

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

63

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

 64

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย

 65

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

 66

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

 67

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล

 68

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี

 69

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

 70

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส

 71

๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

 72

๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท

 73

๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

 74

๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

 75

๙ ส.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

 76

๙ ส.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี

 77

๙ ส.ค. ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดูประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 09:03 น.