แบบสอบถาม Online

Login FormVisitors Counter

163906
TodayToday11
YesterdayYesterday38
All DaysAll Days163906
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมถ่ายรูปผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม" ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุขุมาภรณ์ แสงสว่าง   
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 18:16 น.

 
เจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมถ่ายรูป ผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม และสาขา ในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว