แบบสอบถาม Online

Login FormVisitors Counter

162341
TodayToday18
YesterdayYesterday125
All DaysAll Days162341
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมถ่ายรูปผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม" ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุขุมาภรณ์ แสงสว่าง   
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 18:28 น.

 
เจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมถ่ายรูป ผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว