แบบสอบถาม Online

Login FormVisitors Counter

163904
TodayToday9
YesterdayYesterday38
All DaysAll Days163904

ข่าว! ล่าสุด

มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2011 เวลา 07:44 น.

        กรมที่ดินได้จัดทำระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2553 เพื่อให้การดำเนินงานระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอันจะทำให้การดำเนินธุรกรรมมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

คลิกดูระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2553

โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

- ประกาศกรมที่ดิน เรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖
- บันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ ให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ
- เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติฯ บนเว็บไซต์มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ โดยมีการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูล และบนเว็บไซต์ Intranet
- ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างสม่ำเสมอ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 17:35 น.
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์